انواع کوپلینگ

در حال نمایش یک نتیجه

کوپلینگ‌ها مسئول انتقال قدرت، گشتاور، و سرعت از یک محور یا شفت (که معمولاً به عنوان محور محرک شناخته می‌شود) به شفت یا محور دیگر (که به عنوان محور متحرک مشخص می‌شود) هستند.

دسته‌بندی انواع کوپلینگ‌ها:

 1. کوپلینگ صلب (Rigid Coupling):
  • این نوع کوپلینگ برای انتقال قدرت بدون انحراف یا انعطاف به کار می‌رود.
  • قطعات مستقیماً به یکدیگر متصل می‌شوند و حرکت نسبی بین آنها کاهش می‌یابد.
 2. کوپلینگ فلنچی (Flanged Coupling):
  • این نوع کوپلینگ از دو فلنج بزرگ برای اتصال دو محور یا شفت به یکدیگر استفاده می‌کند.
  • این فلنج‌ها با پیچ‌ها یا سایر وسایل مشابه به هم متصل می‌شوند.
 3. کوپلینگ پوسته‌ای یا غلافی (Sleeve Coupling):
  • در این نوع کوپلینگ، یک لوله (غلاف) به شفت‌ها متصل می‌شود و انتقال قدرت از طریق این لوله انجام می‌شود.
 4. کوپلینگ گیره‌ای یا “کوپلینگ ماف تقسیمی” (Split Muff Coupling):
  • این کوپلینگ از یک ماف (گیره) تقسیم‌پذیر برای اتصال دو شفت استفاده می‌کند.
 5. کوپلینگ موف (Muff Coupling):
  • در این نوع، دو طرف شفت توسط یک لوله سفت و محکم (موف) به یکدیگر متصل می‌شوند.
 6. کوپلینگ مخروطی (Tapered Coupling):
  • این نوع کوپلینگ از سطح مخروطی برای اتصال دو شفت با هم استفاده می‌کند.
 7. کوپلینگ دندانه‌ای (Hirth Coupling) یا مفصل هرث (Hirth Joint):
  • این کوپلینگ از دندانه‌های خاص برای انتقال گشتاور با دقت بالا استفاده می‌کند.
 8. کوپلینگ زنجیری (Chain Coupling):
  • این نوع کوپلینگ از یک زنجیر برای اتصال دو شفت به یکدیگر استفاده می‌کند.

هر یک از این انواع کوپلینگ‌ها به ویژگی‌ها و نیازهای خاصی در انتقال قدرت و گشتاور پاسخ می‌دهند.

کوپلینگ چیست (What is coupling)؟

کوپلینگ‌ها مسئول انتقال قدرت، گشتاور، و سرعت از یک محور یا شفت (که معمولاً به عنوان محور محرک شناخته می‌شود) به شفت یا محور دیگر (که به عنوان محور متحرک مشخص می‌شود) هستند.

در تصویر زیر، یک کوپلینگ قابل مشاهده است که محور محرک (با رنگ آبی مشخص شده) را به محور متحرک (با رنگ سبز مشخص شده) متصل می‌کند و قدرت چرخشی یا گشتاور را از محور محرک به محور متحرک منتقل می‌کند.

انتقال قدرت کوپلینگ
انتقال قدرت کوپلینگ
انواع-کوپلینگ
انواع-کوپلینگ